Aquest departament és el que presenta major experiència, ja que en els inicis de la societat, el manteniment de les aigües d’esbarjo (piscines públiques), i d’ús industrial (Circuits de Refrigeració), era una de les principals activitats de Lokímica.

Lokímica disposa dels mitjans més sofisticats per a l’obtenció i seguiment dels diferents resultats analítics, interpretant aquests paràmetres i corregint els diferents sistemes per buscar la màxima qualitat possible de l’aigua en tot tipus d’instal•lacions.

Aquesta divisió de Lokímica realitza les següents activitats:

  • Control de la qualitat de l’aigua d’esbarjo, de consum humà i d’ús industrial.
  • Actuacions de control i prevenció de Legionel•losi en instal•lacions de risc.
  • Control de la qualitat de l’aire interior. Auditories de la qualitat de l’aire interior segons la Norma FEDECAI 01: 2007.
  • Anàlisi de la Qualitat d’Aliments dins el marc de l’APPCC, en indústria alimentària.