Utilitzem un sistema innovador de lluita contra els tèrmits subterrànis .

El seu principi de funcionament es basa en la difusió d’un producte insecticida a la totalitat dels individus de la colònia: el hexaflumurón. Aquest insecticida té un efecte retardat i és distribuït en forma d’esquer contenint una formulació especial que serà consumida pels tèrmits obrers. Poc a poc, mitjançant el fenomen de la trofalaxia (intercanvi d’aliments), el conjunt de la colònia serà intoxicada i morirà.

NO TÒXIC: El producte és específic per a insectes i no tenen cap efecte sobre l’home (ni adults ni nens) ni sobre els animals domèstics ni altres vertebrats.

SENSE EFECTE SOBRE EL MEDI AMBIENT: Les quantitats de producte insecticida emprades són molt petites (algunes desenes de mil•ligrams per esquer), i només es col•loquen en aquells llocs on hi ha clarament una infestació.
Després de la fase d’intoxicació, els esquers es retiren de les estacions per a ser reemplaçats pels elements neutres que no contenen cap insecticida.

La metodologia establerta per Dow AgroSciences consta de tres etapes diferents:

 • Etapa 1: Inspecció – Instal•lació
  Objetivo: Localitzar els punts d’atac i de risc de tèrmits i entrar en contacte amb la colònia per tal de permetre la intoxicació futura.
  Mitjans: Utilitzar estacions de treball de fàcil control i revisió juntament amb un detector acústic de sons.
 • Etapa 2: Control
  Objetivo: Difondre el producte insecticida en el seny de la colònia utilitzant per a això a les obreres.
  Mitjans: Distribució del producte mitjançant esquers col•locats a disposició dels tèrmits en els punts en què aquestes estiguin actives
 • Etapa 3: Manteniment
  Objetivo: Assegurar un manteniment de la zona tractada.
  Mitjans: Controlar periòdicament les estacions amb elements inerts i les zones “Sensibles” proclius al desenvolupament dels tèrmits subterrànis.

Més informació LINK: termitas.lokimica.com