L’experiència de Lokímica en el control de plagues va començar a l’inici de l’activitat, però és l’any 1985 quan es comença a realitzar diversos tractaments per a diferents organismes públics en zones marginals i les xarxes de sanejament, contra rosegadors i escarabats.

Laboratoris Lokímica, en la seva divisió de control de plagues es presenta avui com l’empresa més especialitzada en el Sector Públic a la Comunitat Valenciana, Comunitat de Múrcia i amb forta presència a Andalusia sent la que més mitjans propis disposa en la realització de tractaments en el camp de la Sanitat Ambiental i amb més de 30 anys d’experiència en aquest sector.

Lokímica, està preparada per la seva gran experiència i qualitat dels seus tècnics per afrontar qualsevol tipus de problema en l’àmbit de control de plagues en la Sanitat Ambiental destacant les activitats de:

  • Control de Rosegadors, Paneroles, i altres plagues en xarxes municipals de clavegueram, galeries subterrànies, centres municipals i solars.
  • Control de Mosquits en petites i grans extensions, cartografiat de focus emprant tecnologia GIS, i lluita biològica amb depredadors naturals autòctons.
  • Control de la processionària del pi a grans extensions amb mètodes biològics.
  • Control per Punts Crítics (APPCC), en Indústria alimentaria i Ambiental.
  • Control de Xilòfags. (Organismes i insectes devoradors de la fusta).
  • Control d’Aus Urbanes.
  • En general qualsevol tipus de plaga que pugui suposar una amenaça de la qualitat de vida del ciutadà.