Les activitats que Lokímica realitza estan en constant expansió, adaptant-se a les noves demandes de la societat en el context de la Salut Pública.

Els serveis que realitza s’organitzen a través de diverses grans àrees o divisions:

Control de Plagues o Antivectorial

Lokímica, està preparada per la seva gran experiència i qualitat dels seus tècnics per afrontar qualsevol tipus de problema… Veure més

Sanitat Ambiental

Aquest departament és el que presenta major experiència, ja que en els inicis de la societat, el manteniment de les… Veure més

Control de Tèrmits

El seu principi de funcionament es basa en la difusió d’un producte insecticida a la totalitat dels individus de la colònia… Veure més

Fabricació de biocides

Los productos fabricados por Els productes fabricats per Lokímica són formulats per ser utilitzats en els tractaments realitzats als seus clients… Veure més