La preocupació de Lokímica per la Salut Pública i el Medi Ambient, suposen un constant desenvolupament, incorporant noves tècniques i productes que assegurin els mitjans de control d’insectes i rosegadors es realitzin de manera que no suposi un perill per a la Salut Humana i / o el medi Ambient.

És per això que Lokímica ha incorporat els mètodes i directrius que marquen a nivell internacional l’Organització Mundial de la Salut (OMS-WHO) i l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO). Mantenint-se en contacte directe amb les dues Organitzacions per tal de rebre informació puntual sobre els Programes i Criteris marcats per elles.