Lokímica compta amb una flota pròpia de més de 30 vehicles i d’unitats mòbils totalment equipades per a les activitats que desenvolupa. Tots ells equipats amb tots els dispositius de seguretat per als treballadors, el medi ambient i l’actuació en cas d’emergències.

Entre elles cal destacar:

  • Un helicòpter propi per realitzar aplicacions biològic-aèries en tractaments de ULV, MLV i ALV.
  • Un vaixell per al tractament en ports i illes.
  • Una pala excavadora 4 × 4, per a la realització de drenatges, neteges de lleres, solars …
  • Un tractor per a la realització de tractaments mitjançant una cisterna de polvorització de 1.000 llitres a 80 atm, per al transport de material en zones de difícil accés i per a la recollida de residus
  • Vehicles tot terreny per a aplicacions i transport de material en terrenys agrestes, alguns dels quals estan equipats amb equips autònoms de polvorització de llarg abast, per a realitzar tractaments larvicides contra mosquits, processionària o qualsevol tipus d’insecte en solars, etc
  • Més de 50 vehicles equipats alguns d’ells per a les tasques de control de plagues i altres, específicament, per als treballs que exerceix la Divisió de Microbiologia, amb neveres especials per al transport de tot tipus de mostres/li>