Laboratoris Lokímica S.A. va ser constituïda l’any 1978 per iniciativa de D. Blas García Gómez. Porta, per tant, més de trenta anys que es dedica al servei de la salut pública, tenint sempre com a objectiu, millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la protecció del medi ambient.

Actualment Lokímica S.A. és una empresa establerta sòlidament a les comunitats autònomes de València, Múrcia, Andalusia, Castella la Manxa, Balears i Catalunya, i es pot afirmar, que és l’empresa amb més experiència en la lluita Antivectorial en el Llevant Espanyol.

Lokímica està especialitzada en l’àmbit del sector públic i de les grans empreses (aproximadament el 95% de la facturació), oferint sempre als seus clients un resultat de gran qualitat, on el tracte és directe i altament personalitzat. La política de la societat, per tant, es basa en un creixement sostenible, amb delegacions pròpies, mantenint en tot moment aquests principis, amb el ferm propòsit de fidelitzar el client i tenir una relació comercial a llarg termini.