Control de Plagues

Lokímica, està preparada per la seva gran experiència i qualitat dels seus tècnics per afrontar qualsevol tipus de problema …Veure més

Sanitat Ambiental

Aquest departament és el que presenta major experiència, ja que en els inicis de la societat, el manteniment de les aigües… Veure més

Control de Tèrmits

El seu principi de funcionament es basa en la difusió d’un producte insecticida a la totalitat dels individus de la colònia … Veure més

Fabricació de Productes

Els productes fabricats per Lokímica són formulats per ser utilitzats en els tractaments realitzats als seus clients… Veure més

EMPRESA

Laboratoris Lokímica S.A. va ser constituïda l’any 1978 per iniciativa de D. Blas García Gómez. Porta, per tant, més de trenta anys que es dedica al servei de la salut pública, tenint sempre com a objectiu millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la protecció del medi ambient.

Veure més

INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Lokímica, com a bona empresa formuladora i en el seu afany per millorar, realitza en el seu laboratori d’assajos, proves de nous productes buscant sempre la major efectivitat sense oblidar-se del respecte cap al medi ambient i cap a les persones.

Veure més

FORMACIÓ

Laboratoris Lokímica compta amb un Departament de Formació propi on es realitzen cursos orientats al reciclatge i aprenentatge de noves metodologies de treball i tecnologies per al personal de l’empresa. A més, s’imparteixen cursos teoricopràctics dirigits a professionals del sector de la Salut Pública.

Veure més