Laboratoris Lokímica compta amb un Departament de Formació propi, on es realitzen cursos orientats al reciclatge i aprenentatge de noves metodologies de treball i tecnologies, per al propi personal de l’empresa. I també, s’imparteixen cursos teoricopràctics dirigits a professionals del sector de la Salut Pública.

Dins dels cursos realitzats per Lokímica, cal destacar LES JORNADES PRÀCTIQUES a la província d’Alacant per al «Curs Oficial per a la Obtenció del Certificat per al Manteniment Higiènic-Sanitari d’Instal•lacions de Risc davant de la Legionel•la» mitjançant l’ordre SCO / 317 / 2003 organitzat per la Generalitat Valenciana. Aquest curs va dirigit a professionals del sector mitjançant el qual s’obté el certificat per realitzar treballs i tractaments per a la prevenció i control de legionel•losi.